+90 (212) 290 62 72 (pbx)


Başalan Patent

Önsöz

Eğitim bir süreçtir. Bu süreçte bireyin davranışlarının istenilen yönde, bireyin kendi yaşantısı esas alınarak, kasıtlı olarak değiştirilmesidir.

Eğitim süreci, insanın doğduğu andan itibaren başlar ve ölünceye kadar devam eder. Dolayısıyla, her bireyin kişisel enerjisini en olumlu ve optimum şekilde kullanarak öğrenmesi ve bütün bu öğrenimleri hayata geçirmesi gerekmektedir.

Eğitim almış bireye şiddetle ihtiyaç duyulan alanlardan biri de Fikri ve Sınai Haklardır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet hakkı, insanların fikri çabaları ve emekleri ile ortaya çıkardıkları, ortalama seviyede kişinin ortaya çıkaracağından daha fazla yaratıcı nitelik taşıyan ürünler için kendilerine sağlanan gayri maddi mal niteliğindeki tekel haklarıdır.

 

  Bir ülkede sınai ve ticari faaliyetleri ile yeni teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarının etkinliği, o ülkedeki fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim araçlarının kullanılıyor olması, mevzuatın etkinliği ve bu konudaki haklara ait sayısal verilen çokluğu ile doğru orantılıdır.

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte olduğu gibi, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin hızla yaşandığı günümüzde, kalitenin ön plana çıktığı, küresel rekabet ortamında sınai mülkiyet haklarının korunması ulusal ve uluslararası boyutlarda büyük önem arz etmektedir.

 Bu nedenle, yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi, sanayileşme, kalkınma ve küresel rekabet gücünün artırılması yolundaki belki de en önemli araçlardan biri olan sınai mülkiyet haklarının korunma bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla;

-sınai mülkiyet konusunda daha bilinçli eğitim ve öğretim hayatı kurulması,

-yarının iş dünyasına yön verecek gençlerimizin konuyla ilgili temel bilgiler edinebilmeleri,

-eğitim amaçlı kurum olma hedefine uygun büyük ölçekli projeler ve sınai mülkiyet alanındaki çalışmaları üstlenmeye hazır mesleki vizyona sahip liderler yetiştirmek temel amacımızdır.

 

Bu doğrultuda hazırlanan programımızın ana başlıkları IP BUSINESS ACADEMY’de siz değerli katılımcılara sunulmaktadır.

                                                                                        Saygılarımızla,  IP BUSINESS ACADEMY

Yukarı Çık