+90 (212) 290 62 72 (pbx)


Başalan Patent

Ulusal Mevzuatlar

22.09.1995 tarih ve 566 Sayılı İlaç Patentleri


 

28.01.2009 Tarih ve 5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına dair Kanun


 

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik


 

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik


 

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik


 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5000 Sayılı TPE Kanunu


 

5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun


 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu


 

Avrupa Patent Sözleşmesi


 

Avrupa Patentlerinin verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiyede uygulama şeklini gösterir yönetmelik değişikliği


 

Avrupa Patentlerinin verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin uygulama yönetmeliği


 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik


 

Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği


 

Patent İşbirliği Anlaşması


 

YİDK Yönetmeliği


 

Yukarı Çık