+90 (212) 290 62 72 (pbx)


Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler
 
1.Yabancıların Film Çekim İzni

Zorunlu Kayıt-Tescil Başvurusu Çeşitleri
Müzik Eseri İçeren Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
Müzik Eseri İçeren İthal Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
Sinema Eseri İçeren Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
Sinema Eserini İçeren İthal Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu 

İsteğe Bağlı Kayıt Tescil Başvuruları
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca, zorunlu kayıt tescile tabi olanlar dışındaki eser gruplarında eser sahipleri, gerekli belgeleri ibraz ederek eserlerin kayıt ve tescilini yaptırabilirler.
 
İsteğe Bağlı Kayıt Tescili Gerçekleştiren Eser Grupları Şunlardır:
-İlim ve Edebiyat Eserleri ( Kitap; bilgisayar programı; estetik değeri olmayan projeler, fotoğraflar, maketler, tasarımlar, v.b. )
-Güzel Sanat Eserleri ( Estetik değeri olan tablolar, heykeller, tasarımlar, fotoğraf eserleri, karikatür eserleri, v.b. )
-Musiki Eserleri ( Musiki eseri içeren yapımlar dışındaki sadece sözlü ve sözsüz besteler--- Bestelerin notaya dökülmüş olması durumunda söz  konusu yazılı eser, ilim ve edebiyat eserleri grubunda değerlendirilecektir. )


Bandrol Basvurusu Yapılabilecek Eserler
1. Müzik Eserleri için
2. Sinema Eserleri için
3. VCD-DVD-CD-ROM-VHS Eserleri için
4. Süreli Olmayan Yayınlar için.

 
5.Müzik Eseri Yapımcı Kodu Belgesi Tahsisi
İlk Başvuru (Aday Yapımcı Belgesi)
İlk kez yapımcı kodu – belgesi tahsis talep edildiği takdirde bir yıl süreli olarak verilen belgedir.

Süresiz Yapımcı Belgesi
En az bir müzik eseri piyasaya arz edilmiş olduğu takdirde, bir yıl süreli yapımcı belgesi süresiz yapımcı belgesine çevrilebilmektedir.

Müzik Eseri Yapımcı Kodu/ Belgesi Talep Formu
 
6.Sinema Eseri Yapımcı Kodu Belgesi Tahsisi
İlk Başvuru (Aday Yapımcı Belgesi)
İlk kez yapımcı kodu – belgesi tahsis talep edildiği takdirde bir yıl süreli olarak verilen belgedir.

Süresiz Yapımcı Belgesi
En az bir sinema eseri piyasaya arz edilmiş olduğu takdirde, bir yıl süreli yapımcı belgesi süresiz yapımcı belgesine çevrilebilmektedir.

7.Bil-Kod Tahsisi
Bilgisayar Programlarınız için Kültür Bakanlığından BİL- KOD numarası alınabilmektedir. BİL- KOD numarası Kültür Bakanlığı tarafından her firmaya bir defaya mahsus olarak verilmektedir.
Alınan BİL – KOD numaranıza ek numaralar konularak program CD'lerinizin üzerine yazılabilmekte ve bu durum programın size ait olduğunu kanıtlayabilmektedir.

Yukarı Çık