+90 (212) 290 62 72 (pbx)


İtiraz

Başvuru sahiplerinin Enstitü kararına karşı itiraz işlemleri

Başvuru sahipleri, Enstitü kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde;

a) İtiraz gerekçelerini açıklayan bir dilekçe,

b) Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge ile birlikte
başvurularının işleme alınması hususunda itirazda bulunabilirler.

Bu belgeler itiraz başvurusunda verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

Başvuru sahiplerinin, itirazlarını destekleyici bilgi, belge ve kanıtları da birinci fıkrada belirtilen süre geçirilmeksizin vermeleri zorunludur. Bu süre içerisinde, bilgi, belge ve kanıtların verilmemesi halinde mevcut olanlar dikkate alınarak karar verilir.

Yapılan itiraz Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.

Yukarı Çık