+90 (212) 290 62 72 (pbx)


Marka Tanımı ve Çeşitleri

Marka Tanımı ve Çeşitleri

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya
hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşur.

Marka Çeşitleri

- Hizmet markası,
Ticari alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş ve kişilerin kendilerini tanıtmak amacıyla kullandıkları isim ve işaretlerdir.
- Ortak marka,
Üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.
- Garanti markası, 
Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Tescilli Markaların Korunma Süresi

Tescilli markanın korunma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Marka tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı içinde yenilenebilir. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Marka Hakkının Sona Ermesi

- Markanın süresi içinde yenilenmemesi 
- Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi

Tescilli Markanın Koruma Alanı

Bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bunun için marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir.

TürkPatent nezdinde marka başvurusu işlem aşamaları

- TP’de marka başvurusunun dosyalanması (1 GÜN)
- TP’de başvurunun incelenmesi (YAKLAŞIK 1 AY)
- İlan kararı (Başvuru Resmi Marka Bülteni’nde 2 ay süreyle yayınlanacaktır.)
- Tescil kararı ve tescil harcının yatırılması (Tescil harcının en geç 2 ay içerisinde yatırılması 
gerekmektedir.)
- Tescil belgesinin düzenlenmesi (yaklaşık olarak 1 aydır.)

 

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 25 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarı Çık