+90 (212) 290 62 72 (pbx)


Patent Tanımı

Patent Tanımı;

Buluş; “teknoloji alanındaki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent; buluş sahiplerine buluşlarını ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında verilen bir belge olup, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır.

Patent Hakkı; Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Patent;
Teknolojinin her alanındaki buluşlara;

- Türkiye’de ve dünyada yeni olması,
- Buluş basamağını içermesi,
- Sanayiye uygulanabilir olması,
Koşuluyla buluşların, sahiplerine belirli bir süre (20 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama 
hakkının tanınmasıdır.

Yenilik;
Başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmamış veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmamış, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir.

Buluş basamağı;
Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikar olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.

Sanayiye uygulanabilir olma;
Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Süre;
Patentlenebilirlik şartlarına haiz başvurular tescile bağlanır ve sahiplerine belirli bir süre (20 yıl) bu buluş konusu ürünü üretme, pazarlama gibi vs. hakların tanınmasını sağlar.

Korumanın kapsamı;  
Patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır.

Patent Hakkının Sona Ermesi

Patent Hakkı;
- Hükümsüz sayılma,
- Koruma süresinin dolması,
- Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi,
- Yıllık ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi,
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Patent Başvurusunun İşlem Basamakları

- Başvurunun TP’de dosyalanması (1 gün)
- Başvurunun şekli şartlara uygunluğunun incelenmesi (yaklaşık 1-1,5 ay)
- Patent başvurusunun ilanı (3 ay)
- Araştırma raporu alınması (yaklaşık 1 yıl)
- Araştırma raporunun ilanı (3 ay)
- İnceleme raporunun alınması “en fazla 3 kez talep edilebilir.” (yaklaşık 1 - 1,5 yıl)
- Tescil harcının yatırılması (2 ay)
- TP’den tescil belgesinin gönderilmesi (yaklaşık 1 – 1,5 ay)
- Tescil belgesi kontrol (yaklaşık 1-2 gün)   

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne sahip Başalan Patent Limited Şirketi olarak, 25 yılı aşkın deneyimimiz ve konusunda uzman kadromuz ile yurt içi ve yurt dışında fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın tescili ve her türlü işlemlerinin takibi konusunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi için şirketimizle temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarı Çık